01/08/2013 - 01/08/2022

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από το θάνατό του κι όμως παραμένει «ζωντανός» Ο μακροβιότερος πρόεδρος της Καλλιθέας. Δεν ήταν μόνο μέτοχος, ιδιοκτήτης, πρόεδρος….ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό….ήταν οπαδός της Καλλιθέας!