Δοκιμαστικά Ακαδημία Ποδοσφαίρου

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

* Παρακαλούμε η παρακάτω φόρμα να συμπληρωθεί μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες.


  Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR
  (Διαχείριση & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)
  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ
  1 Διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων Γονέα/Κηδεμόνα & ανήλικου Αθλητή.
  Όταν κάνετε εγγραφή για τα δοκιμαστικά του ανήλικου παιδιού σας ή του παιδιού που έχετε υπό την κηδεμονία σας, λαμβάνουμε μερικές προσωπικές πληροφορίες για εσάς και το παιδί. Τα προσωπικά στοιχεία είναι το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης του παιδιού, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο σταθερό & κινητό και των δύο γονέων, ένα e-mail επικοινωνίας και τον σύλλογο στον οποίο έχουν ενεργό δελτίο ΕΠΟ του παιδιού. Συλλέγουμε τις πληροφορίες αυτές για την καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών των παιδιών για τη συμμετοχή τους στα δοκιμαστικά και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου μας προς όφελος πρωτίστως των αθλητών.
  2 Διαχείριση φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκόπησης δοκιμαστικών.
  Καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής του αθλητή στα δοκιμαστικά του Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από τον σύλλογο ότι φωτογραφίες & βίντεο, κατά περιπτώσεις και εφόσον χρειάζεται, θα αναρτιούνται στον ιστότοπο του συλλόγου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  3 Βασική Αρχή — Δήλωση Αποδοχής.
  Ο Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων/ο χρήστης (δηλαδή το φυσικό πρόσωπο και μόνο) έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997. Ο φορέας των προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ) συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους. Ο Εκτελών την Επεξεργασία (Γεν. Γραμματέας) είναι υπεύθυνος να προχωρήσει στην διεργασία των προσωπικών δεδομένων με τον τρόπο που ζητήσατε. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα & αθλητή διατηρούνται από τον σύλλογο μας μόνον για όσο χρόνο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι εγγεγραμμένος αθλητής στα δοκιμαστικά του συλλόγου μας και διαγράφονται 3 μήνες μετά την τέλεσή τους.
  Ενημερώθηκα πλήρως για τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) από τον Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ και αφού διάβασα προσεκτικά το παραπάνω κείμενο δηλώνω υπεύθυνα (άρθρο β παρ. 4 Ν. 1599/1986) ότι :

  τους παραπάνω όρους & προϋποθέσεις συνεργασίας με τον σύλλογο Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ.