ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ. Καλλιθέα 27-09-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ. Καλλιθέα 27-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ με απόφασή του στις 11/9/2019, προσκαλεί όλα τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου ΚΑΛΛΙΘΕΑ στη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου Καλυψώ, την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:00 με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση των εγγραφών νέων μελών & διαγραφή μελών.
  2. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός από 16-10-2017 έως και 6/10/2019.
  3. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για το διάστημα 16/10/2017 έως 6/10/2019.
  4. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
  5. Αρχαιρεσίες – Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος, την ίδια μέρα και ώρα 19:00 με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 Ερμείδης Σ.                                                             Γκαργκάσουλας Κ.

Σημείωση : Υποψηφιότητες, βάσει του Καταστατικού μπορούν να τεθούν από τα τακτικά μέλη του συλλόγου, έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου.