ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ. Καλλιθέα 30-05-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Σ. Καλλιθέα 30-05-2019

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Σ. Καλλιθέα ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου, ότι με ομόφωνη απόφασή του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λόγω της προεκλογικής περιόδου που προέκυψε από την προκήρυξη των Κοινοβουλευτικών Εκλογών.

 Επίσης ενημερώνει ότι θα συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα Οκτώβριο, όπου και ολοκληρώνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του Καταστατικού του συλλόγου.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του συλλόγου, με την έκδοση νέας πρόσκλησης, η οποία και να κοινοποιηθεί στα Μ.Μ.Ε.