Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 

ΤΡΙΤΗ 07/06/2022

Η δεύτερη ορισθείσα Γενική συνέλευση είχε απαρτία σύμφωνα με τους κανόνες του καταστατικού λειτουργίας του συλλόγου.

Πρόεδρος της καταστατικής γενικής συνέλευσης ορίστηκε και ψηφίστηκε ο κ. Γιώργος Παυλόπουλος και γραμματέας αυτής ο κ. Αντώνης Χατζηνούσκας

Το λόγο πήρε ο κος Γιώργος Παυλόπουλος, ευχαρίστησε τα μέλη για την εκλογή του και ξεκίνησε τη διαδικασία της καταστατικής Γ.Σ. με πρώτο και μοναδικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου σύμφωνα με όσα ορίζει και επιβάλει ο νέος αθλητικός νόμος για τα αθλητικά σωματεία.

Ενημέρωσε τα μέλη ότι με βάση το πλαίσιο που θέτει ο Νόμος, και συγκεκριμένα το άρθρο 53, Ν. 4809/2021 (του ΦΕΚ 102/Α΄/19-6-2021), «Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1,2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020», τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προβούν έως τις 30/06/2022 σε τροποποίηση του καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή τους στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Νόμου 4726/2020.

Διευκρίνισε ότι εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση του αθλητικού σωματείου.

Ακολούθησε η ανάγνωση του νέου καταστατικού, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Συνέλευσης.

Leave a comment

Send a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *